Menu

Duyurular


Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.5 / 779-629 = 24/12/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı : 2008-1) tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO