Menu

Duyurular


Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı No.2013/1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 783-593 = 31/12/2013
 

 
Maliye Bakanlığınca, 30/12/2013  tarih ve 28867 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı No.2013/1)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz