Menu

Duyurular


Defense Logistics Group S.A.

SİRKÜLER NO: 13.1/0500-0373 = 27/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 24/08/2007 tarih ve 4232-352/2007 sayılı "Defense Logistics Group S.A.” konulu sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2007 tarihli ve 27186 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığı’nın 08.08.2007 tarih ve 341389 sayılı yazılarına atfen,

 

- Şili’de bulunan “Defense Logistics Group S.A.” adlı şirketin Genel Müdürü Gregory Gilmor’un Santiyago Büyükelçiliğimize muhatap elektronik iletisinde özetle, bahse konu şirketin uzun yıllardan beri Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri arasında charter gemi seferleri ile askeri, inşaat ve madencilik malzemeleri taşımacılığı yapmakta olduğu, bu çerçevede söz konusu şirket tarafından Latin Amerika ülkeleriyle iş yapan ülkemiz şirketleriyle iletişime geçme konusunda yardım ve işbirliği rica edildiği,

 

- Bu kapsamda, limanlarımız ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasında düzenli deniz taşımacılığına ilgi duyan Odamız üyesi firmaların bir örneği Ek’te gönderilen   Defense Logistics Group S.A. ile irtibata geçmeleri hususunda bilgilendirilmeleri,

 

istenilmektedir.    

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek: 1 yazı (lütfen tıklayınız)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz