Menu

Duyurular


DAU Genelgesi’ne Yönelik Bilgilendirme Semineri

SİRKÜLER NO: 12.3 / 579-410 = 15/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.09.2022 tarih ve 2820/659/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Gemi atıklarının takibi ve yönetimine ilişkin iş/işlemlerin çevrim içi ortamda yürütülmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 02.09.2020 tarihinde yürürlüğe giren Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Hakkında Genelge (2020/21), revize edilerek (2022/14) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 09.09.2022 tarihinde Bakanlık resmi internet sayfasında yayınlanmıştır.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği (Taslak)" üzerinde revizyon çalışmaları yapılmakta olup Odamız görüşleri talep edilmiştir.

Bu kapsamda, “09.09.2022 tarihli DAU Hakkındaki Genelge ve Uygulamaları” ile “Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği (Taslak)” hakkında üyelerimiz tarafından görüş ve önerilerinin iletilmesi, atıkların toplanması ve yönetimi konularında alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi, DAU yükümlülükleri ile sahadaki uygulamaların uyumunu artırarak daha etkin ve çevreci seçeneklerin değerlendirilmesi maksadıyla, Odamızın koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığının katılımıyla 19.09.2022 tarihinde 15:00-17:00 saatleri arasında uzaktan toplantı sistemi üzerinden bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

Bahse konu çevrimiçi seminere https://bit.ly/3DoEvDf (Toplantı Kimliği: 980 9755 6146 - Şifre: 173172) linki üzerinden erişim sağlanabilecektir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz