Menu

Duyurular


Darüsselam Limanı

SİRKÜLER NO: 2.1  / 487-381 = 20/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarih ve 2390-420/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 15.06.2017 tarih ve 64033266.100-147  sayılı yazısına atfen;

 

Tanzanya Hükümetinin, 2017-2018 yılı bütçesinde transit taşımacılığa konu eşya için sunulan liman hizmetlerinden alınacak KDV‘yi kaldırdığı ve vergi uygulamasındaki bu değişikliğin “Darüsselam Limanı” nın maliyet açısından kaybettiği avantajı kazanıp, başka ülkelere kaptırdığı kargo yükünü yeniden kazanmasına yardımcı olacağı hususlarının değerlendirildiği,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz