Menu

Duyurular


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

SİRKÜLER NO: 10.3 / 780-590 = 31/12/2013
 

 
Maliye Bakanlığınca, 30/12/2013  tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)” ekte sunulmuştur.
 
Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Konşimentolar                                                                              (8,50 TL)
 
2. Ticari belgeler:
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                              (6,40 TL)
e) Ordinolar                                                                                            (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                                  (6,40 TL)
 
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Beyannameler
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                         (55.-TL)