Menu

Duyurular


Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği Seri No.53

SİRKÜLER NO: 10.3 / 742-604 = 31/12/2009

 

Maliye Bakanlığınca, 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.53) tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 tebliğ

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO