Menu

Duyurular


Dalış İzni

SİRKÜLER NO: 13.1 / 0203-0168 = 23/03/2009

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, bila tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/100-02-03/979 sayılı “Dalış İzni” hakkıdaki yazısında;

 

“İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmeciliğinde bulunan İDO iskelelerinin su altında kalan ayak v.s.nin genel görünüm ve bakım öncesi tespit çalışmaları için iskele ayaklarındaki midyelerin temizlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Söz konusu çalışmaların; ÜSKÜDAR 21.03.2009 – 27/03/2009, KABATAŞ 27/03/2009-03/04/2009, BEŞİKTAŞ 03/04/2009-10/04/2009, SARAYBURNU 10/04/2009-17/04/2009, SİRKECİ 17/04/2009-24/04/2009, BOĞAZ İSKELELERİ 24/04/2009-01/05/2009 tarihleri arasında yapılacağı ve vapur yanaşma saatlerinde dalış yapılmayacağı belirtilerek gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir.

 

Talep Başkanlığımızca tetkik edilmiş olup, ikinci sınıf Bayram YANIK, balıkadam Ensar KAN, balıkadam Mesut AYIS tarafından dalıştan sorumlu dalış amiri balıkadam Murat DALĞA’ın kontrolünde ve gözetiminde 21/03/2009 ile 01/05/2009 tarihleri arasında İDO Deniz İskeleleri üzerinden, gerekli emniyet tedbirlerini Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında almak, dalış ameliyesini gündüz yapmak, midye temizleme esnasında çevre ve deniz kirliliğine sebebiyet verilmemesi, çalışma yapılacak iskele ile ilgili olarak dalış işlemine başlamadan önce Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bilgi verilmesi, gemilerin iskelelere yanaşma ve kalkma saatlerinde dalış yapılmaması kaydıyla 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca dalış izni verilmiştir.”

 

Denilmekte olup, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için çalışma yapılacak sahaya girilmemesi hususunda  Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO