Menu

Duyurular


Dalış İzni

SİRKÜLER NO: 13.1 / 0202-0167 = 20/03/2009

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, bila tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/100-02-03/960 sayılı “Dalış İzni” hakkıdaki yazısında;

 

“Salacak Sarayburnu Boğaz Geçişi HDPE içme suyu boru hattında ED 50 koordinat listesinde 41° 1’ 5,9” Kuzey, 29° 0’ 11.4” Doğu koordinatlarında arızanın tespiti yapılmış olup, elverişsiz deniz ve hava şartları nedeniyle çalışma bitirilemediği bildirilmiştir. Bu kez söz konusu çalışmanın bitirilmesi için 19/03/2009 ile 19/05/2009 tarihine kadar 60 gün süre ile izin verilmesi talep edilmektedir.

 

Talep Başkanlığımızca tetkik edilmiş olup, balıkadam Serkan DURMAZ, aday balıkadam Volkan KARTAL, aday balıkadam Tarkan EKŞİ tarafından dalıştan sorumlu dalış amiri ikinci sınıf dalgıç Kamil ULBAY’ın kontrolünde 19/03/2009 ile 19/05/2009 tarihleri arasında Detek Salvor isimli romörkör ve Detek 1 isimli dalgıç gemisi üzerinden, gerekli emniyet tedbirlerini Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında almak, dalış ameliyesini gündüz yapmak, ilgili kurumların bilgisi dahilinde, dalış sonucuna ait dalış raporunun bir nüshasının Başkanlığımıza getirilmesi kaydıyla 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca dalış izni verilmiştir.”

 

Denilmekte olup, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için çalışma yapılacak sahaya girilmemesini Sayın Üyelerimizin bilgilerine ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO