Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 882-667  = 28/11/2017


Bakanlar Kurulu Kararınca, 26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz