Menu

Duyurular


Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 691-522 = 12/11/2013
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/11/2013 tarih ve  4495-659 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 05.11.2013 tarih ve 2013/46 sayılı “Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti” konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge’de özetle ; Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ihracat taahhüdünün gerçekleştirilerek gümrük idaresince rejimin sonlandırılması ve buna bağlı olarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde yaşanan sorunlar sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ilgili yapılacak işlemler yer almaktadır.
 
Söz konusu Genelge ile 14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelge ile 26/12/2006 tarih ve 2006/24 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 2013/46 sayılı Genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz