Menu

Duyurular


D-8 Proje Destek Fonu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 545-375 = 18/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.07.2019 tarih ve 2644-480/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.07.2019 tarih ve 7414 sayılı yazısına atfen;

“Ülkemiz ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuş bir örgüt olduğu bildirilmektedir.

TOBB’un, D-8 marjında kurulmuş olduğu belirtilen D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları’nın (D-8 TSO) kurucu üyesi olduğu bildirilmekte olup, ülkemizin D-8 dönem başkanlığı çerçevesinde, D-8 TSO Dönem başkanlığının da TOBB tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

20 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen “9. D-8 Zirvesi”nde D-8 proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere Proje Destek Fonu oluşturma fikrinin ortaya çıktığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede ilgi yazı ile, D-8 çerçevesindeki proje ve programların uygulanması için yapılacak ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla D-8 Proje Destek Fonu’nun kurulduğu ve söz konusu Fondan istifade etmek isteyen D-8 Üyesi ülkelerin proje tekliflerini D-8 Sekreteryası’na iletmeleri gerektiği hususu belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, D-8 Komisyonu tarafından seçileceği ifade edilen projede en az 3 D-8 üyesi ülkenin yer alması gerektiği belirtilmekte olup, ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarına yönelik olarak    D-8 tarafından proje başına en fazla 20.000 Avro’luk bir finansman sağlanması ve uygulama süresinin ise en fazla 12 ay olacağının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Seçilecek bahse konu projenin fizibilite çalışması ve raporlanmasının tamamlanmasının ardından, proje uygulama finansmanının D-8 tarafından temin edileceği belirtilmektedir.

D-8 Proje Destek Fonu’nun Başvuru Şartnamesi ve Proje Teklif Formu’na; TOBB’un internet adresinin (www.tobb.org.tr) sağ panelinde bulunan “Hizmetler” başlığı altında yer alan “Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünden erişilebileceği bildirilmekte olup, bahse konu Fondan yararlanmak isteyen firmaların Proje Teklif Formu’nu doldurarak D-8 Sekreteryası yetkilisine (Mr. Sheikh Mohammad Moinuddin, IT Expert, e-posta: admin@developing8.org Cep: 0506 395 61 83) iletmeleri gerektiği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz