Menu

Duyurular


Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:5755)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 420-301 = 28/06/2022 


İlgi: 28.06.2022 tarih ve 31880/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz