Menu

Duyurular


Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:5303)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 159-121 = 15/03/2022


İlgi: 15.03.2022 tarih ve 31779/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz