Menu

Duyurular


COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 188-141 = 26/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.03.2020 tarih ve -1069/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

“Cumhurbaşkanı tarafından; "COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)" 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup, COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1'nci maddesi gereğince karar verildiği,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz