Menu

Duyurular


COVID-19 Ek Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 596-481 = 27/08/2020 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.08.2020 tarih ve 2291/947/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.08.2020 tarih ve 85840981-010.07.01-74897 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği,

Bu kapsamda;

İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli 10116 sayılı Genelgesiyle? salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği,                

İçişleri Bakanlığı'nın 07.07.2020 tarihli ve 59598 sayılı Genelgesi ile de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği,

Yine İçişleri Bakanlığı'nın 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesiyle? salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceğinin belirtildiği,

Bu çerçevede?

1- Bakanlığın Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde" yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi,

2- Valiliklerce alınacak Umumi Hıfzıssıhha Kararları doğrultunda, 26.08.2020 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulması hususları,

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz