Menu

Duyurular


COVID-19 Ek Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 595-480 = 27/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.08.2020 tarih ve 2289/946/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.08.2020 tarih ve 89780865-153-E.13677 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeleri ile salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin alınabileceğinin belirtildiği,   

Bu çerçevede; Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde?

* Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

* Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

* Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

* Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

* Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

* Bu illerimizde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

* İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında Bakanlığımızın ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

  Tüm İllerimizde?

* Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verildiği,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz