Menu

Duyurular


Construct Data Publishers Firması Hk.

SİRKÜLER NO: 25.1 / 0272-194 =  19/04/2012

 

İlgi: TOBB’nden alınan 18/04/2012 tarih ve 411/9166 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ekonomi Bakanlığının 10,04.2012 tarihli ve B.19.0.AGM.0.01.02-724.01.04/SK sayılı yazısına atfen;

 

Bratislava Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden, Bratislava’da yerleşik “Construct Data Publishers” firmasına ilişkin olarak Türk firmalarından alman şikayetlerde, anılan firmanın “The Exhibitors Fair Guide” isimli fuar rehberinde firmalarımızın bilgilerine yer vermek üzere bir form gönderdiği, firmalarımızın hizmetin ücretsiz olmasından hareketle formları doldurarak anılan firmaya geri gönderdiği, bunun üzerine söz konusu firmanın hizmetinin başlangıçta belirtilmemiş olmasına rağmen belli bir ücret talep ederek firmalarımıza faturalar gönderdiği, firmalarımızın ise ödemeyi yapmayı kabul etmeyerek formları iade ettiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, Türk firmalarından alman ayrıntılı bilgiler doğrultusunda, anılan firmanın “Construct Data Verlag GMBH” unvanıyla 2005 yılı sonuna kadar Avusturya’da faaliyet gösterdiği, firmanın benzer işlemlerinden dolayı Avusturya Rekabeti Koruma Birliği tarafından söz konusu firmaya dava açıldığı ve dava neticesinde firmanın faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilmektedir.

 

Ayrıca, konuya ilişkin olarak, Bratislava Ticaret Müşavirliğimizce ilk etapta “Construct Data Publishers” firması ile temasa geçilerek sorunların önüne geçilmeye çalışıldığı, ancak firmanın fatura gönderimlerine devam etmesi üzerine durumun Slovak Ekonomi Bakanlığına bildirildiği ve anılan Bakanlığın yönlendirmesi üzerine Slovak Ticareti Denetleme Kurumu’na (Slovak Trade Inspection) firmalarımızın şikayetlerinin iletildiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Suche Myto St. 1, 81103 Bratislava/ Slovakya adresinde faaliyet gösteren “Construct Data Publishers” firmasının faaliyet ve işlemlerinden dolayı Türkiye'de yerleşik firmaların tedbirli davranmalarında fayda görülmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz