Menu

Duyurular


Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 766-577 = 26/12/2013

 
Çalışma ve Güvenlik Bakanlığınca, 26 Aralık 2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” aşağıda sunulmaktadır.                                                         
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz