Menu

Duyurular


Çin'in Zhejiang Kıyılarındaki Deniz Trafiği Düzenlemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 800-621 = 14/10/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.10.2021 tarih ve 2766/1072/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 13 Ekim 2021 tarih ve RN(21)11 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

10 Eylül 2021 tarihinde resmen yürürlüğe giren "Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Trafik Güvenliği Yasası'nın Çin'in Zhejiang kıyılarını içeren hükümlerine yer verilmektedir. Söz konusu hükümler kapsamında bölgedeki deniz rotasının düzenlenmesiyle, gemilerin seyir güzergah rotaları ile balıkçılık alanları arasında net bir sınır çizgisi oluşturulduğu ve böylelikle olası çatışma ve çevre kirliliğine sebebiyet verecek kaza risklerini azaltmaya yönelik önlem alındığı ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenlemede; Çin'in Zhejiang kıyıları boyunca ekte detayları ve şemaları verilen 15 farklı deniz rotasında optimizasyon ve düzenlemeye gidildiği belirtilmekte olup bölgeden geçiş yapacak gemilere yönelik talimatlara yer verildiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz