Menu

Duyurular


Çin Limanlarında Kıyıdan Enerji Temini

SİRKÜLER NO: 23.1 / 554-381 = 24/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.07.2019 tarih ve 2720-491/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS)’nın 22.07.2019 tarih ve MC(19)65 sayılı yazısına atfen;

“Çin Hükümeti’nin, limanlarındaki kıyıdan enerji kullanımı hakkında yeni düzenlemeleri hayata geçirdiği; 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, kıyıdan enerji almak için gerekli sistem ve ekipmanlarla donatılmış tankerler hariç, herhangi bir gemi, rıhtımdayken, limanlarda uygulanacak gereklilikler aşağıdadır;

• Rıhtımın, gemide kullanılan sistemle uyumlu bir kıyı enerji kaynağı sistemine sahip olması,

• Limanın, Çin hükümeti tarafından belirlenen bir Emisyon Kontrol Alanı (Emission Control Area-ECA) içinde bulunması,

• Geminin, 3 saatten fazla bir süre boyunca rıhtımda olması,

Akü veya sıfır emisyonlu enerji kaynağı gibi eşdeğer sistemleri/önlemleri kullanan gemilerin düzenlemelerden muaf olduğu; gemilerin, Çin’deki rıhtımların kıyı enerji kaynağına sahip olup olmadığını öğrenmek, bu tür sistemlerin teknik detayları (yerleşik sistemlerle uyumlu olup olmadıklarını belirlemek amacıyla) ve temin edilen enerjinin ödeme düzenlemesi için yerel liman acenteleri ile irtibat kurmaları gerektiği,”

Bildirilmektedir.

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz