Menu

Duyurular


Çin’in Katı Atık İthalatına Yasak Kararı

SİRKÜLER NO: 20.3 / 591-476 = 26/08/2020

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.08.2020 tarih ve 2283/934/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 19 Ağustos 2020 tarihli MLC(20)26&ENV(20)10 sayılı yazıda, Çin'in katı atıkların ithalatını durdurma kararına yer verilmektedir.

Söz konusu kararın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, yeni yasanın hurda metali de içeren katı atıkların ithalatını azaltmayı, 1 Ocak 2021 tarihinde ise katı atık ithalatını tümüyle yasaklamayı hedeflediği bildirilmektedir.

Yeni yasa içeriğinde, katı atık yükünün ithalatçısının tanımlanamadığı durumlarda, yükün geri gönderimi ya da bertarafı ile ilgili tüm masrafların yükün taşıyıcısı firma tarafından karşılanacağı, taşıyıcı ve ithalatçının ortak yükümlülüklerinin olacağı belirtilmektedir. Yasanın ihlali halindeki cezaların da büyük oranlarda artış gösterdiği ifade edilen yeni kanun ile ilgili detaylara https://bit.ly/3aQSHVg  linkinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Yeni yasanın atık yüklerin ithalatı ile ilgili olduğu ve bu nedenle ICS'in Çinli yetkililerle takip etmeye devam ettiği "Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL)" kapsamındaki gemi atıklarının boşaltılmasıyla ilgili olarak yaşanan sorunlardan farklı olduğu, ancak kanunun uygulanmasının ardından MARPOL kapsamında kıyıya boşaltımı meşru olan bazı atıkların yeni yasa dahilinde boşaltımına izin verilmemesi gibi sorunlar yaşanabileceğinin öngörüldüğü hususu,

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz