Menu

Duyurular


Çıkış Bildirimlerine Uygulanan Cezalar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 214-135 = 27/03/2024 


İlgi: a) 22.12.2023 tarih ve 27.1/803 sayılı dilekçemiz.

      b)T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce Derneğimizin yazılı talebine istinaden Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne gönderdiği 08/03/2024 tarih ve E-40216608-102.99 sayılı yazısı.  

İlgi yazıda; 

‘’Bakanlığımıza, çıkış bildirimlerinin Gümrük Yönetmeliği Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması gerekçesiyle söz konusu çıkış bildirimlerine, Gümrük Yönetmeliği Ek-82'de yer alan "Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması" fiili kapsamında Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulandığı yönünde bilgiler intikal ettirilmektedir. 

Gümrük Yönetmeliğinin 'Çıkış Bildirimi' başlıklı 437 nci maddesinin dördüncü fıkrası: "Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgiler yer alır." hükmünü amirdir. Bu kapsamda, BİLGE Sistemi Özet Beyan Modülünde yer alan 'Çıkış Bildirimi' bölümünde;

-Ana ekranda; taşıma şekli, beyan sahibi temsilcisi, taşıyıcı firma, taşıtın adı-numarası-referans numarası- ülkesi, varış çıkış ülkesi, bir sonraki ülke, varış çıkış limanı, bir sonraki liman ve taşıtın uğradığı uğrayacağı ülkeler (liman kodu/ ülke kodu),

-Taşıma senetleri, taşıma satırları-ihracat satırları ekranlarında; taşıma senedi numarası, kap cinsi, kap adedi, marka ve numarası, brüt ağırlık alanları, ihracat ile ilgili beyan (tipi, numarası, parçalı olup olmadığı, kap adedi, brüt ağırlık)

Alanlarının doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, uygun statüdeki ihracat ile ilgili beyanlar (ihracat beyannamesi, transit beyannamesi, çıkış özet beyanı) çıkış bildirimine beyan edilebilmektedir. Dolayısıyla özet beyan hükmünde bulunmayan çıkış bildiriminin, Gümrük Yönetmeliği Ek-10'a uygun olarak doldurulması söz konusu olmamaktadır. 

Bu itibarla çıkış bildirimlerinin, BİLGE Sisteminde yer alan ve yukarıdan belirtilen alanlar çerçevesinde eksiksiz ve doğru şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenmeyen çıkış bildirimlerine, Gümrük Yönetmeliği Ek-82'de yer alan "Çıkış bildiriminin öncesinde verilmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi" fiili kapsamında Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, çıkış bildirimlerine, Gümrük Yönetmeliği Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması gerekçesiyle, Gümrük Yönetmeliği Ek-82'de ver alan "Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması" fiili kapsamında Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Yazısı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz