Menu

Duyurular


Çıkış Bildiriminde Aktarma İşlemleri Yükümlü Kılavuzu Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1   / 619-518  = 28/09/2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/09/2015 tarih ve 3794-696/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi'nce, Havayolu ile gelen eşyada aktarma işlemlerine ilişkin elektronik ortamda işlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair 2013/54 sayılı Genelge' de değişiklik yapan 03.09.2015 tarih ve 2015/20 sayılı Genelge ile "Çıkış Bildiriminde Aktarma İşlemleri Yükümlü Kılavuzu" 18.09.2015 tarihinde güncellenerek yayımlanmış olup, 24 saat içerisinde aktarma yapılmayan eşyanın geçici depolama yerine alınması zorunluluğu 48 saate çıkarılmıştır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz