Menu

Duyurular


Çıkış Bildirimi

SİRKÜLER NO: 8.5 / 247-209 = 24/03/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımı yapılan, 23.03.2016 tarih ve 52707093-141.99-14792494 sayılı  “Çıkış Bildirimi” konulu yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz