Menu

Duyurular


Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1/0478-353 = 10/08/2007

       

8 Ağustos 2007 tarih ve 26607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 12 Ekim 2005 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 13/3/2007 tarihli ve 5600 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/6/2007 tarihli ve HUMŞ/890 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2007 tarih ve 2007/12427 sayı ile kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar  Kurulu Kararı ekte sunulmuş olup,  Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek:1 BKK Kararı (lütfen tıklayınız)

 

 

Dağıtım:

Tüm üyelerimiz