Menu

Duyurular


Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 101-60 = 05/02/2024 


İlgi: 03.02.2024 tarih ve 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm Üyelerimiz