Menu

Duyurular


Çevre Haftası Etkinlikleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 384-227 = 05/06/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.06.2024 tarih ve 1380/418/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 ''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 05.06.2024 tarihli ve 1959181 sayılı yazıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 08 Haziran 2024 tarihinde saat 12:00'de Marmara Yelken Kulübü önünde denize dalış gerçekleştirilip denizden atık çıkarma etkinliği yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenildiği.''

 Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz