Menu

Duyurular


Çevre Denetimi Yönetmeliği

SİRKÜLER NO:20.1 / 717-576 = 21/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/11/2008 tarih ve 5629-535/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan,  “Çevre Denetimi Yönetmeliği” 21 Kasım 2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

        

Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte, çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemekte olup;

        

1.Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemler, çevre denetim görevlisi nitelikleri, faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkileri,

2.Çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirilme, hizmet verme usul ve esasları,

3.Çevre yönetim birimi, çevre görevlisi ve çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının görev, sorumluluk ve yetkileri,

4.Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini kapsamaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz