Menu

Duyurular


Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 069-057 = 27/01/2010

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca, 20 Ocak 2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, BankalarınHamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve ÇekHesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz