Menu

Duyurular


Çanakkale Boğazı Trafik Planlaması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0605-428 = 7/10/2011

 

Değerli Üyemiz,

 

Geçtiğimiz hafta yaşanmaya başlayan Çanakkale Boğazı geçişlerindeki 72 saati geçen gemi beklemeleri üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde acil olarak yapmış olduğumuz girişimler sonuçlanmış olup biraz önce Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü' nden konu ile ilgili olarak almış olduğumuz 07/10/2011 tarih ve B.O2.1.DNM-0-66-02.02.130.99-29076 sayılı “Çanakkale Boğazı  Trafik Planlaması” hakkındaki yazısında;

 

“İlgi: a) 06/11/1998 tarih ve 23515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü",

 

b) 07/03/2011 tarihli 7270; sayılı Bakanlık Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı",

 

Bilindiği üzere, Türk Boğazlarında ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin arttırılmasına yönelik, ilgi (a) Tüzük ile buna bağlı, olarak ilgi (b) Talimat hazırlanarak yürürlüğe  konulmuştur.

 

Bu itibarla, Uluslar arası Denizcilik Örgütü  (IMO)’nun IMDG Kodu Sınıf:  2-3-5.1-5.2 ve 6.2 kapsamındaki yükleri taşıyan konteyner  ye Ro-Ro gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndaki geçişlerinde yapılacak trafik planlamasının, ilgi (a) Tüzüğün "Trafik ayırım Şeridinde Seyretme Güçlüğü Olan Gemiler” yan başlıklı 25 inci maddenin (d) bendindeki koşullara uygun olarak, tam gün periyotunda düzenlenebileceği hususu,”

 

Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz