Menu

Duyurular


Çalıştay Düzenlenmesi

SİRKÜLER NO: 12.3 / 119-82 = 11/02/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.02.2019 tarih ve 563-94/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2019 tarih ve E.5563 sayılı yazısına atfen;     

“Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında Liman Devleti denetimlerinde performanslarının arttırılması ve tutulmalarının önlenmesinin Bayrak Devleti uygulamalarında öncelikli hedef olarak belirlendiği, Türk Bayraklı gemilerin 2002 yılında Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) Kara Listesinde iken, başlatılan titiz çalışmalar neticesinde 2006 yılında Gri Listeye, 2008 yılında ise Beyaz Listeye geçtiği,

Ülkemiz bayrağı altındaki gemilerin dünya deniz ticaretinden daha fazla pay alabilmesi için söz konusu çalışmalara devam edildiği, bu çalışmalar sonucunda Türk Bayrağı’nın 2018 yılında Paris Memorandumundaki en iyi performansını (% 2.30 tutulma ortalaması) elde ettiği, bu durumun sürdürülmesi Önem arz ettiği ve yapılan çalışmalara aynı hızla devam edileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 12 Şubat 2019 Salı günü saat 14.00’da Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda,

2017 ve 2018 yıllarındaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı&ı faaliyetleri ve 2019 yılı için Sektör ile Bakanlık beklentilerinin karşılıklı olarak konuşulacağı bir Çalıştay düzenlenecek olup,

Bahse konu Çalıştaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan:

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Sn. Okay KILIÇ,

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Taner KESKİN,

Gemi Denetim Dairesi Başkanı Sn. Yılmaz TAŞÇI,

Gemi Denetim Dairesi Koordinatörü Sn. Hayri HASANDAYIOĞLU

Gemi Denetim Dairesi Uzmanlarımızdan Denizcilik Sörvey Mühendisi Sn. Koray KORKMAZ ve Denizcilik Uzmanı Sn. M. Türker EKİNCİ katılım sağlayacaktır.

Ayrıca, İstanbul Liman Başkanı Sn. Muhammet ERDOĞAN, İstanbul Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, Kocaeli, Tuzla ve Ambarlı Liman Başkanlarımızın da katılım sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerin isim ve unvanlarının bahadir.kucuk@,denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.                                                             Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz