Menu

Duyurular


Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 489-366 = 29/07/2013  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 28 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz