Menu

Duyurular


Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 470-333 = 27/07/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2022 tarih ve 2503/543/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

"Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5887) 27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Ek'li Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararın tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz