Menu

Duyurular


Brexit Süreci

SİRKÜLER NO: 23.1 / 236-141 = 21/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 20.03.2019 tarih ve 1068-190/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nin (TOBB) 11.03.2019 tarihli ve 2575 sayılı yazısı ve ekine atfen;

 

“Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeni ile hâlihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA’dan temin etmiş olan ve ülkemiz pazarına ve / veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği hususunun açıklandığı bildirilmektedir.

 

İlgi yazıda devamla, Brexit sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği belirtilen bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının, söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB’nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’sinde yayımlanan (EU) 2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedildiği ifade edilmektedir.

 

Firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla, (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında, AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz