Menu

Duyurular


Brexit Kapsamında Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 989-793 = 31/12/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.12.2020 tarih ve 4685/1457/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 30.12.2020 tarihli ve 11452 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) yönünde karar alınmasının ardından 31.12.2020 tarihi itibariyle BK ile ikili ticaretimizde Gümrük Birliği kurallarının sona ereceği belirtilmektedir.

Söz konusu durum nedeniyle Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden 31 Aralık 2020 tarihi 23.59'dan itibaren BK'ya A.TR Dolaşım Belgesi ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmemesi yönünde sistem güncellemelerinin yapılması ve gerekmesi halinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren BK'ya sadece menşe şahadetnamesi düzenlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, MEDOS'ta TOBB tarafından gerekli teknik düzenleme yapılarak 31 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'dan sonra BK'ya A.TR Dolaşım Belgesi ile EUR.1/EUR.MED dolaşım belgelerinin düzenlenmesine izin verilmeyeceği, ilgili ülkeye ihtiyaç halinde sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebileceği,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz