Menu

Duyurular


Bosphorus Cup - Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 579-337 = 21/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.09.2023 tarih ve 2253/661/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 20.09.2023 tarih ve 1414831 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde 12:00-18:00 saatleri arasında İBB Haliç Su Sporları Merkezi önü parkurunda olmak üzere “Bosphorus Cup - Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları”nın yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,''

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz