Menu

Duyurular


BONIFREP Gemi Raporlama Sistemi

SİRKÜLER NO: 18.2 / 527-400 = 30/09/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/09/2010 tarih ve  4323-474 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün14.09.2010 tarih ve 29138 sayılı yazısına atfen;

 

 İtalya Denizcilik Otoritesi’nin 31.08.2010 tarih ve 83161 sayılı yazısından bahisle;

 

Türk Bayraklı bir geminin Bonifacio Boğazı Raporlama alanı girişinde, zorunlu raporlama sistemi olan BONIFREP  Gemi  Raporlama Sistemini ihlal ettiği belirtilerek, bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için armatörlerimizin konu hakkında gereken hassasiyeti göstermeleri hususunun Odamızca duyurulması istenmektedir.

 

İtalya Denizcilik Otoritesi’nin yazısında,

 

-           BONIFREP Gemi Raporlama sisteminin; MSC.73 (69) Kararı aracılığıyla çıkarılan A.858 (20) Kararı hükümlerine uygun olarak IMO tarafından kabul edildiği ve 27. Kasım 1998 tarihli Kararname ile de İtalyan Yasasına geçirildiği,

             

-           Düzenle ilgili detayların 26 Mayıs 1998 tarihli IMO SN/Circ.201 Sirkülerinde verildiği,

 

bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz