Menu

Duyurular


Boğaziçi Yat Yarışları Tarih Değişikliği

SİRKÜLER NO: 13.7 / 738-570 = 20/09/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2021 tarih ve 2581/998/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 17.09.2021 tarih ve 6506 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Odamızın 17.09.2021 tarih ve 2571/991 sayılı Sirküleri ile de ayrıca duyurusu yapılan, "Boğaziçi Yat Yarışlarının, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2021 tarih 59492 sayılı yazısı ile güncellendiği ve söz konusu Yat Yarışlarının, 25 Eylül 2021 tarihinde 12:00 - 17:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı Karaköy - Küçüksu arasında yapılacağı belirtilerek,

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin buna göre planlanması, yarışlarla ilgili gerekli önlemlerin Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde, bölgede seyir yapacak gemi kaptanlarının uyarılması ve yarışların denizcilere duyurulması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz