Menu

Duyurular


Boğazdan Yüzerek Geçme

SİRKÜLER NO: 13.7  / 597-463 = 18/09/2013

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 17/09/2013 tarih ve 3698-566/2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi:  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 16.09.2013 Tarih ve  8654 Sayılı Yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
1- Arjantinli yüzücü Matias Ola’nın 02.10.2013 Çarşamba günü saat 12:00 – 13:00 saatleri arasında İstanbul Boğazından Kanlıca İskelesi - Emirgan İskelesi güzergahı boyunca yüzme aktivitesi gerçekleştireceği,
 
2- Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı’nda söz konusu yüzme aktivitesinin denizcilere duyurularak seyir, can, mal ve çevre emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi bakımından gemi kaptan/üyelerimizin uyarılması istenmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz