Menu

Duyurular


BMSV Oranlarına İlişkin Düzenleme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 705-567 = 30/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.09.2020 tarih ve 2588/1080/2020 sayılı yazısı.

 


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 “29 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) oranları yüzde bir (%1)’den binde iki (%0.2)’ye düşürülmüştür. İlgi karar ekte yer almaktadır.”

 Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz