Menu

Duyurular


BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 561-387 = 26/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.07.2019 tarih ve 2756-504/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 52756 sayılı yazısına atfen;

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı Kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi’nin 24 Haziran 2019 tarihli Notası’nda özetle, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı Kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, ekte (Ek-1) yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkartıldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz