Menu

Duyurular


BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 538-368 = 16/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.07.2019 tarih ve 2620-469/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.07.2019 tarih ve 7239 sayılı yazısına atfen;

 

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin 24 Haziran 2019 tarihli Notasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletildiği bildirilmiştir.

 

Bahse konu Nota’ya atfen, yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi Kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, Nota’da ismi yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkarıldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz