Menu

Duyurular


Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 952-767 = 22/12/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.12.2020 tarih ve 4601/1417/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 17.12.2020 tarihli, Ekte sunulan yazıda; 01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet dışı konumunda olacağı ve gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti'nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak amacıyla birçok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir "Sınır İşletim Modeli" (BOM) yayınladığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, AB'nin en başından itibaren Birleşik Krallık ile tüm taşımalar için tam sınır kontrolleri getireceğinin bilindiği ve Koronavirüs etkileri nedeniyle de Birleşik Krallık Hükümeti'nin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine kadar ithalat prosedürlerini tam anlamıyla uygulayacağı ifade edilmektedir.

Birleşik Krallık'ta uygulanmaya başlayacak olan nakliye prosedürlerine ilişkin detaylı bilginin Ekte sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz