Menu

Duyurular


Bir Yolcu Gemisinin Haritada Belirtilmiş...

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0192-0158 = 13/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/03/2009 tarih ve  1088-133/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) İMEAK DTO’na gönderilen 14/01/2009 tarih ve MC(09)05 sayılı yazı Ek’inde; İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bir bülteni gönderilmiştir. Buna göre, bir yolcu gemisi, kötü hava koşullarından dolayı Dover Limanı’na sığınırken, haritada belirtilmiş bir batığın üzerine oturmuştur.

 

Gönderilen bültenin İMEAK DTO’sınca yapılan Türkçe çevirisi (Ek- 1) ve İlgi yazı ile Ek’i (Ek- 2) ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Ek_1: İlgi yazı ve ek’inin Türkçe çevirisi.

Ek_2: İlgi yazı ve ek’i

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz