Menu

Duyurular


Bir Ürün Tankerinin Kötü Hava Koşullarında Demir Taraması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0374-302 = 18/06/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/06/2009 tarih ve  2728-286/ 2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) İMEAK DTO’na gönderilen 28.01.2009 tarih ve MC(09)10 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi yazı Ek’inde; İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bir bülteni gönderilmiştir. Buna göre, İsveç siciline kayıtlı Astral Tankeri, İngiltere, Wight Adası’nda demirli bulunduğu sırada, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenmiş ve karaya oturmuştur.

 

Gönderilen bültenin İMEAK Deniz Ticaret Odasınca yapılan Türkçe çevirisi ve İlgi yazı, Ek’de sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 yazı ve ekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz