Menu

Duyurular


Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 3.2 / 0207-0172  = 24/03/2009

 

Ulaştırma Bakanlığınca, 19/03/2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.56)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO