Menu

Duyurular


BIMCO ‘‘SALEFORM 2012’’ Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 528-380 =  28/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/08/2012 tarih ve  3344-434 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi’nden gönderilen 06.08.2012 tarihli e-posta mesajına atfen;

    

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)  tarafından ‘‘SALEFORM-2012’’  konusunda,  30/10/2012 tarihinde Odamızda bir seminer düzenleneceği bildirilmekte olup kurs kayıt ücretinin Odamız Üyeleri için 185 EURO, Üye olmayanlar için ise 245 EURO olduğu belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz