Menu

Duyurular


Bilgilendirme Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 045-038 = 20/01/2012

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/01/2012 tarih ve  260-40/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2012 tarih ve 1193 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Bayraklı gemilerin Paris Memorandumu başta olmak üzere Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarındaki durumları; Liman Devleti Kontrollerinde yeni bir konu olarak uygulamaya giren gemilerdeki yaşam ve çalışma koşulları (ILO Sözleşmeleri – MLC 2006 Sözleşmesi), gemiadamlarının eğitim, belgelendirme, vardiya tutma standartları ile deniz çevresinin korunmasına (yakıt sülfür oranları vb.) ilişkin gelişmelerin gündem oluşturacağı “Bilgilendirme Toplantısı” nın 8 Şubat 2012 tarihinde        saat 14:00’da Odamız Meclis Salonunda gemi sahipleri/İşleticilerine yönelik olarak yapılmasının planlandığı belirtilerek, toplantıya tercihen Yönetici, DPA ve Teknik sorumlu pozisyonunda bulunan personelin geniş katılım sağlanması hususları istenmektedir.

  

Konunun önemine binaen, söz konusu toplantıya şirketinizden üst düzey (Donatan, DPA, Teknik, İşletme ve Personel Müdürleri vb.) katılım sağlanması ve şirketinizden katılacak kişiler ile ilgili detayların bahadir.kucuk@denizticaretodasi.org adresine bildirilmesi gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz