Menu

Duyurular


BİLGE Kullanıcı Kodu Alımı

SİRKÜLER NO:8.5 / 253-214 = 29/03/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Dairesinden alınan, 22/03/2016 tarih ve 82858591-161.99-14487007 sayılı  “BİLGE Kullanıcı Kodu Alımı” konulu yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz